W roku 2019 została przez nas wykonana inwestycja w gminie Maciejowice na ul. Polikowskiej, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej, wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi dla odbiorców indywidualnych oraz bloku mieszkalnego.