Z powodu przedłużającej się sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem informujemy, że Pracownicy nie będą dokonywali odczytów wodomierzy do odwołania.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wodomierzy za pośrednictwem formularza online lub pozostałych możliwości:

  • Tel.: 508 713 457 lub 25 682 54 00 w godzinach 08:00 – 16:00
  • Listownie na adres: Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk 08-460, Sobolew ul. Sądowa 12

W pozostałych przypadkach zużycie wody będzie naliczane na podstawie średniodobowego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłaszanie awarii:
Gmina Kłoczew i Gmina Trojanów:
Tel.: 661 542 031 lub 601 953 987